Systemen Certificeringen

Werkplekbeveiliging / Personeelstellen

Wat is Werkplekbeveiliging / Personeelstellen?

Werkplekbeveiliging / Personeelstellen is een norm met eisen voor de werkplekbeveiliging of het stellen van personeel in de railinfra.

Een Werkplekbeveiliging- of Personeelstellen-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie voldoet aan alle eisen uit de norm c.q. certificeringsregeling.

Activiteiten van een werkplekbeveiligingsbedrijf zijn het aanvragen, voorbereiden, uitvoeren, inrichten, onderhouden en opheffen van maatregelen ten behoeve van werkplekbeveiliging alsmede het beschikbaar stellen van gekwalificeerd personeel bij het werken aan of nabij de railinfrastructuur.

Personeelstellers zijn bedrijven die gekwalificeerd personeel beschikbaar stellen ten behoeve van de activiteiten van een werkplekbeveiligingsbedrijf.

Meer info via: RailAlert en ProRail

Heeft u een Werkplekbeveiliging- of Personeelstellen-certificaat nodig?

Om als Werkplekbeveiligingsbedrijf en/of Personeelsteller in de railinfrabranche werkzaamheden uit te mogen voeren dient u als organisatie gecertificeerd te zijn.

De certificeringsregeling personeelstellen en werkplekbeveiliging stelt ook eisen over een ISO 9001- en VCA-certificaat.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Handboek (m.b.t. werkplekbeveiligings- en/of personeelstellen-eisen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de interne co√∂rdinator en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.
  • Een interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.