Systemen Certificeringen

Veiligheidsladder

Wat is Veiligheidsladder?

Veiligheidsladder is een norm met eisen voor veiligheidsbewustzijn en om
bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continue te verbeteren.

Een Veiligheidsladder-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie voldoet aan alle eisen uit de veiligheidsladder.

De veiligheidsladder is in zijn opzet vergelijkbaar met de CO2-prestatieladder. Prorail heeft besloten de veiligheidsladder ingaande 1 januari 2013 in te voeren als instrument bij erkenningen en aanbestedingen van ProRail.

Meer info via: ProRail

Heeft u een Veiligheidsladder-certificaat nodig?

Verbetering van het veiligheidsbewustzijn van spoorbedrijven wordt door ProRail beloond door een hogere score op de ladder positief mee te wegen bij aanbestedingen. Kortom: hoe veiliger er gewerkt wordt, hoe groter de kans op het verwerven van een opdracht.

Vanaf 1 januari 2013 kan een verkregen certificaat worden gebruik bij aanbestedingen van ProRail. Dit geldt in eerste instantie alleen voor door ProRail erkende spooraannemers. Deze mogelijkheid zal iedere drie maanden worden uitgebreid voor erkende bedrijven uit andere branches. De volgorde hierin is als volgt:

 • Erkende Spooraannemers per 1 januari 2013.
 • Erkende Ingenieursbureaus per 1 april 2013.
 • Erkende Kabelaannemers- en Boorbedrijven per 1 juli 2013 (voor zover zelfstandig ingeschreven).
 • Erkende Werkplekbeveiligingsbedrijven per 1 oktober 2013.
 • Erkende Personeelstellers per 1 januari 2014.

Welk niveau Veiligheidsladder-certificaat?

In de veiligheidsladder zijn er vijf niveaus / treden, opklimmend van 1 naar 5. Deze niveaus / treden zijn gerelateerd aan zes invalshoeken of bedrijfsaspecten, die ook weer zijn onderverdeeld. De plaats van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.

In hoofdstuk 2.1 van het certificeringsschema veiligheidsladder is per niveau / trede een omschrijving gegeven van het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf.

Bedrijfsaspecten zijn: 1) Leiderschap en betrokkenheid, 2) Beleid en strategie, 3) Organisatie en opdrachtnemers, 4) Werkplek in procedures, 5) Afwijkingen en communicatie, 6) Audits en statistieken.

De intentie is om per 1 januari 2014 een nog nader te bepalen trede van de veiligheidsladder als minimumeis te verklaren in de diverse erkenningsregelingen van ProRail, waarbij sprake kan zijn van enige differentiatie. De resultaten van certificatie-audits de komende periode zullen gebruikt worden om het juiste instelniveau (minimumeis) te bepalen. 

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

 • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en bedrijfsinformatie van de organisatie.
 • Documenten (m.b.t. veiligheidsladder-eisen) afstemmen/opstellen, aanleveren en bespreken.
 • Actie-begeleiding geven aan met name de interne co√∂rdinator en andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie, gedrag / registratie.
 • Een interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

 • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
 • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.