Systemen Certificeringen

VCU

Wat is VCU?

VCU staat voor Veiligheid gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Het komt voort uit en is gerelateerd aan VCA.

VCU is een beheerssysteem voor een uitzendorganisatie op met name arbo-gebied. Als uitzendorganisatie kunt u een VCU-certificaat krijgen indien aan de eisen van de betreffende checklist-vragen is voldaan.

Meer info via: Website VCA

Heeft u een VCU-certificaat of -systeem nodig?

Voor (mogelijke) opdrachtgevers is een VCU-certificaat een belangrijk selectiecriterium om met u zaken te doen.

Als uitzendorganisatie kun je er ook zelf voor kiezen om een VCU-systeem te gebruiken om zo een hulpmiddel te hebben om aantoonbaar te werken conform de belangrijkste arbowet- en regelgeving.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en bedrijfsinformatie van de organisatie.
  • Handboek (met VCU-onderdelen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de VG-functionaris en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.
  • Een verplichte interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.

Met de ondersteuning van Van Rossum Advies voldoet uw organisatie aan VCU vraag 2.2 waarin de eis is gesteld om te beschikken over/of aantoonbaar beroep te doen op de nodige deskundigheid (minimaal MVK (=middelbaar veiligheidskundige)).