Systemen Certificeringen

VCO

Wat is VCO?

VCO staat voor Veiligheid gezondheid milieu Checklist Opdrachtgevers. Het komt voort uit en is gerelateerd aan VCA.

VCO is een beheerssysteem voor een opdrachtgever op met name arbo-gebied. Als opdrachtgever kunt u een VCO-certificaat krijgen indien aan de eisen van de betreffende checklist-vragen is voldaan.

Meer info via: Website VCA

Heeft u een VCO-certificaat of -systeem nodig?

Als opdrachtgever kun je er ook zelf voor kiezen om een VCO-systeem te gebruiken om zo een hulpmiddel te hebben om aantoonbaar te werken conform de belangrijkste arbowet- en regelgeving.

De VCO is er voor opdrachtgevers die de juiste voorwaarden willen scheppen om VCA-gecertificeerde aannemers, die voor hen of op hun terrein risicovolle werkzaamheden uitvoeren, tot optimale VGM-prestaties te kunnen laten komen. De VCO stelt eisen en geeft invulling aan het leiderschap dat de opdrachtgever in deze situatie dient te tonen. Op die manier kunt u heel effectief samenwerken met uw aannemer. Uitgangspunt is dat u als VCO-gecertificeerd bedrijf een VGM-beheersysteem heeft dat tenminste voldoet aan de eisen van VCA.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Handboek (met VCO-onderdelen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de VG-functionaris en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.
  • Een interne audit uitvoeren.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.

Met de ondersteuning van Van Rossum Advies voldoet uw organisatie aan VCO vraag 2.1 waarin de eis is gesteld om te beschikken over/of aantoonbaar beroep te doen op de nodige deskundigheid (minimaal MVK (=middelbaar veiligheidskundige)).