Systemen Certificeringen

MVO Prestatieladder

Wat is MVO Prestatieladder?

MVO is een afkorting voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met MVO wordt gestreefd naar een balans in de 3 P's: People, Planet, Profit (mensen, milieu, winst). Dit heeft relatie met duurzaam ondernemen. Bijna iedereen doet er minimaal wel iets aan. Maar ... hoe maakt u dit aantoonbaar?

De norm MVO Prestatieladder is een hulpmiddel om MVO concreet, objectief en aantoonbaar te maken. Een certificaat MVO Prestatieladder is mogelijk om te halen. De richtlijn ISO 26000 is niet certificeerbaar hoewel het wel principes bevat die de basis zijn voor de MVO Prestatieladder. De MVO-Wijzer is een alternatief instrument om MVO aantoonbaar te maken en is certificeerbaar.

Meer info via MVO Prestatieladder, MVO Nederland.

Heeft u een MVO-systeem of -certificaat nodig?

Steeds vaker waarderen (mogelijke) opdrachtgevers MVO-inspanningen in selectiecriteria. Met een MVO-systeem en/of MVO-certificaat maakt u uw MVO-inspanningen aantoonbaar.

Mogelijke redenen:

 • Marktvraag. Er is steeds meer marktvraag naar MVO-bedrijven en producten. Ook de overheid koopt sinds 2010 alleen nog in bij bedrijven die kunnen aantonen dat zij aan minimale duurzaamheidseisen kunnen voldoen.
 • Kostenbesparing. Bijvoorbeeld door het verminderen van afval, lagere energiekosten, een lager ziekteverzuim en een efficiĆ«ntere bedrijfsvoering.
 • Imago. Bedrijven die actief aan MVO doen hebben een streepje voor bij kredietverleners, subsidieverstrekkers en beleidsmakers.

Welk niveau MVO-certificaat?

Er zijn vijf niveaus in de MVO Prestatieladder. De organisatie geeft zelf aan op welk niveau wordt ingestapt. Op ieder niveau kan een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit.

 • Niveau 1: Opstap. Voorbereiding doorlopen/nulmeting uitgevoerd.
 • Niveau 2: Opstap. Continue verbeter proces gestart.
 • Niveau 3: Algemeen. Voldoet aan algemeen haalbaar nivo voor bedrijfstak.
 • Niveau 4: Specifiek. Ketenverantwoordelijkheid uitgewerkt.
 • Niveau 5: Specifiek. BATNEEC principe uitgewerkt.

Voor de opstap niveaus-1 en 2 is het een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het 3 jarig MVO certificaat Niveau-3 te behalen. Indien Niveau-3 is behaald kan de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO Prestatieladder.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende ondersteuning is afhankelijk van uw organisatie en uw wensen:

 • MVO-nulmeting.
 • Documentatie systeem MVO Prestatieladder.
 • Implementatie systeem MVO Prestatieladder.
 • Stakeholdersmanagement.
 • Interne audits.
 • Directiebeoordeling (vaststelling/beoordeling m.b.t. het systeem)
 • MVO-jaarverslag.
 • Externe audit begeleiden.

Graag stemmen wij vrijblijvend met u af wat wij voor u kunnen betekenen.