Systemen Certificeringen

FSC / PEFC

Wat is FSC / PEFC ?

FSC is een afkorting voor Forest Stewardship Council.  PEFC is een afkorting voor Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes.

FSC en PEFC is een norm met eisen over verantwoord bosbeheer en verwerking/distributie van hout of houtproduct.

Een FSC- of PEFC-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie voldoet aan de betreffende eisen van FSC of PEFC.

Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC- of PEFC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label of PEFC-logo. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd.

Meer info via: Website FSC, website PEFC

Heeft u een FSC-/PEFC-certificaat nodig?

Voor (mogelijke) opdrachtgevers is een FSC- en/of PEFC-certificaat een belangrijk selectiecriterium om met u zaken te doen.

Welk soort certificaat?

Binnen het FSC- en PEFC-systeem bestaan twee hoofdvormen van certificering:

  • Bosbeheer: Certificering vindt plaats op niveau van een individueel bos (Forest Management Unit).
  • Chain of Custody (CoC): Certificering vindt plaats op bedrijfsniveau. Hiermee wordt het hout of houtproduct gevolgd door alle stadia van verwerking en distributie. Dit geeft de (eind)gebruiker zekerheid dat de grondstof voor een product daadwerkelijk afkomstig is uit goed beheerde bossen.

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

  • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
  • Documenten (m.b.t. FSC- en/of PEFC-eisen) opstellen, aanleveren en bespreken.
  • Actie-begeleiding geven aan met name de co├Ârdinator en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

  • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
  • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.