Systemen Certificeringen

CO2-prestatieladder

Wat is CO2-Prestatieladder?

CO2-Prestatieladder is een "handboek" met toelichtingen en eisen over CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij uitvoering van projecten. De CO2-Prestatieladder is een instrument voor een bedrijf om CO2-bewust te handelen. Het gaat met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

Een CO2-Bewust-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat een organisatie/project voldoet aan de betreffende eisen uit het "handboek" CO2-Prestatieladder.

Meer info via: SKAO

Heeft u een CO2-Bewust-certificaat of-systeem nodig?

Indien uw (mogelijke) opdrachtgever bij aanbestedingen een CO2-Bewust-certificaat als selectiecriterium hanteert kunt u, en andere inschrijvers, gunningsvoordeel krijgen. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.

Als organisatie kun je ook kiezen om een CO2-Bewust-systeem te gebruiken om zo een hulpmiddel te hebben voor lagere energiekosten, materiaalbesparing, innovatiewinst.

Welk niveau CO2-Bewust-certificaat?

In de CO2-Prestatieladder zijn er vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Deze niveaus zijn gerelateerd aan vier aspecten/invalshoeken met elk een eigen wegingsfactor. De plaats van een bedrijf op de ladder wordt bepaald door het hoogste niveau waarop het bedrijf aan de eisen voldoet.

Niveaus:

 • Niveau 1, 2 en 3: Het eigen CO2-huis op orde. 1 is inzicht in belangrijkste energiestromen. 2 is inzicht in eigen energie verbruik en wil om te reduceren. 3 is CO2-Footprint conform handboek en kwantitatieve reductiedoelstellingen.
 • Niveau 4: Samen met en voor de sector en/of branche. CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerking met keten.
 • Niveau 5: Op maatschappelijk (landelijk) niveau. Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen.

Aspecten:

 • A = Inzicht
 • B = Reductie (ambitie) van CO2-emissies
 • C = Transparantie (intern en extern)
 • D = Participatie in CO2-initiatieven

Werkwijze Van Rossum Advies?

De volgende stappen zijn afhankelijk van de organisatie en de wensen:

 • Intake: Verkrijgen van specifieke documenten en informatie van de organisatie.
 • Documenten (m.b.t. CO2-eisen) opstellen, aanleveren en bespreken.
 • Actie-begeleiding geven aan met name de coördinator en/of andere werknemers. Bijvoorbeeld m.b.t. certificerende instantie.

Bij de volgende stappen kunnen wij u ook adviseren:

 • Externe audit-begeleiding geven tijdens het bezoek van een certificerende instantie.
 • Onderhoudsbegeleiding nadat het systeem is opgesteld/gecertificeerd.