Nieuws

BTR wordt afgeschaft

12 augustus 2015

Volgende tekst is te vinden via RailAlert veelgestelde vragen :

Wanneer wordt de BTR afgeschaft?

Samen met railAlert is vastgesteld dat de BTR achterhaald is door aangepaste regelgeving (VCA, NVW e.d.) en nieuwe initiatieven als het Digitaal Veiligheidspaspoort en de Veiligheidsladder. De BTR wordt dan ook afgeschaft. Streefdatum is ergens in het jaar 2015. ProRail werkt de komende maanden de consequenties uit en zal daarna richting de markt communiceren. Totdat het een en ander is uitgewerkt/geregeld (zoals aanpassen documentatie/voorschriften e.d. bij ProRail, maar ook bij railAlert) blijft de BTR van kracht en zal de BTR ‘hangende’ de afschaffing niet worden aangepast.

De BTR wordt dus afgeschaft, maar een harde datum is nog niet bekend resp. gecommuniceerd! Eerst dient e.e.a. administratief verwerkt te zijn. Daarna wordt een harde datum gecommuniceerd.

Vragen, opmerkingen? Bel 06 4828 4488 of mail info@rossumadvies.nl